วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ห้องสอบสังคมศึกษา

๑. ข้อสอบสังคม มข. ปี ๒๕๕๙
๒. ข้อสอบสังคม มข. ปี ๒๕๕๘ คลิ๊ก

๓. ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ๒๕๕๙
๔. แบบทดสอบภูมิศาสตร์โลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น